Program rabatowy

Akademickie Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii - darmowa konsultacja

Akademickie Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii to jednostka organizacyjna o charakterze usługowym, funkcjonująca w ramach Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Biuro Karier i Biuro Doradztwa Personalnego

Działania Biura Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie skupiają się na pomaganiu studentom i absolwentom w przejściu z okresu studiów do etapu poszukiwania pracy.

Biuro Doradztwa Personalnego jest odpowiedzialne m.in. za: analizę potrzeb kadrowych, kompleksowe przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych, identyfikację i analizę potrzeb szkoleniowych oraz tworzenie programów szkoleniowych oraz świadczenie usług szkoleniowych na potrzeby Uczelni.

Biuro Wsparcia Studentów Międzynarodowych

Biuro Wsparcia Studentów Międzynarodowych (BWSM) jest uczelnianą jednostką, która koordynuje działania adaptacyjne oraz integracyjne adresowane do społeczności akademickiej WSIiZ, ze szczególną uwagą poświęconą studentom-obcokrajowcom. Biuro jest odpowiedzialne za prowadzenie Poradni Adaptacyjnej; koordynację programu Buddy; wsparcie w kwestiach związanych z legalizacją pobytu, ubezpieczeniem zdrowotnym oraz nostryfikacją dyplomów; a także wsparcie językowe dla studentów obcokrajowców piszących prace dyplomowe w języku polskim.

Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ - 20% zniżki na studia podyplomowe

Studia podyplomowe dają możliwość rozwijania kwalifikacji zawodowych. Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oferuje różnorodne kursy i kierunki studiów, realizowane przy udziale najlepszych dydaktyków.

Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

InternetBeta to niezwykła Konferencja łącząca różnorodne środowiska, związane z Internetem i nowymi technologiami.

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, umiejętność posługiwania się językami obcymi jest niezbędna do rozwoju organizacji oraz utrzymania swojej pozycji na arenie międzynarodowej.

Kolegium Medyczne  Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Centrum Badań i Usług Biomedycznych działające w strukturze Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, to wynik komercjalizacji najnowszych zdobyczy nauki i technologii. Synergia ta pozwala urzeczywistnić najśmielszy, nieszablonowy pomysł na unikatowy preparat. Od recepturowania, przez ocenę bezpieczeństwa, wszelkie niezbędne badania, po rejestrację kosmetyku i wprowadzenie go na rynek polski, czy europejski – Zespół Centrum, krok po kroku realizuje zadania, których efektem jest wydanie produktu końcowego.

Kolegium Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Laboratorium Finansowe to specjalistyczne pomieszczenie o charakterze dealing roomu zaprojektowane i wyposażone w innowacyjny sposób, mający umożliwić realizację celów edukacyjnych i naukowo-badawczych.

Seminarium Doktoranckie WSIiZ - zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej

Oferta Seminariów doktoranckich została przygotowana z myślą o tych, którzy chcą realizować doktorat w trybie eksternistycznym. Udział w seminariach umożliwia zdobycie odpowiednich kompetencji oraz uzyskanie zaświadczenia o osiągnięciu efektów kształcenia na 8 poziomie Polskich Ram Kwalifikacji, co jest niezbędne do wszczęcia postępowania o uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Klub Absolwenta

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

w Rzeszowie


ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów,

pokój 45, tel. 17 866 13 18, 17 866 11 55

fax: +48 17 866 12 32