Radosław Młynarczyk

Pracuje w zespole ds. zarządzania przychodami w Austrian Airlines

Sukcesy
Absolwentów

Za pośrednictwem serwisu pragniemy wspierać inicjatywy absolwentów, promować Ciebie i Twoje osiągnięcia – nie tylko te dotyczące kariery zawodowej. Będziemy dumni mogąc zamieszczać informacje o Twoich sukcesach. Chcemy, by te publikacje były inspiracją dla pozostałych członków Klubu Absolwenta i stanowiły motor napędowy ich działań.

Klub Absolwenta

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

w Rzeszowie


ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów,

pokój 45, tel. 17 866 13 18, 17 866 11 55

fax: +48 17 866 12 32